plcsenderusk

REGULAMIN ŁOWISKA MAŁEGO (RYB KONSUMPCYJNYCH)

1. Pojazdy pozostają na parkingu.

2. Przynęta i zanęta dowolne.

3. WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK:

stosować podbierak i siatkę do przechowywania ryb (istnieje możliwość wypożyczenia) oraz wypychacz do haczyków 

4. Ryby, których łowiący nie chce zakupić, należy niezwłocznie po złowieniu przynieść do kiosku.

5. Można zakupić karpie o wadze do 3 kg.

6. Należy zachować porządek i spokój.

7. Obowiązek zakupu ryb drapieżnych.

 

ZAKAZ :

- WYPUSZCZANIA  ZŁOWIONYCH RYB DO STAWU
- WINDOWANIA  (podnoszenia ryb na wędce)
- spożywania alkoholu na stanowisku
grillowania przy łowisku (grillować można w wyznaczonym miejscu po uzgodnieniu w kiosku),

CENNIK

Łowienie – 1 wędka             5 zł
Osoba towarzysząca            3 zł
Dzieci do lat 10                   bez opłaty
Wypożyczenie podbieraka     3 zł
Wypożyczenie siatki             3 zł 
Karp i amur                        15 zł/kg
Szczupak i sum europejski    24 zł/kg
Lin,  jaź                             16 zł/kg
Sum karłowaty                    bez opłaty 
Karaś, okoń                        6 zł/kg

                        
       

Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego przez klientów wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 Osoby korzystające z łowiska wyrażają zgodę na kontrolę wynoszonego bagażu.

W przypadku niezgłoszenia wszystkich ryb do zważenia zastrzegamy sobie prawo do 10–krotnej opłaty.

Próba kradzieży wyklucza możliwość wstępu na łowisko.